26 įdomiausios Sigmundo Freudo citatos – ką galima laikyti seksualiniu nukrypimu?

Greičiausiai šiandien žodyne neturėtume tokių žodžių kaip „pasąmonė“, „psichoanalizė“, „ego“ ar „superego“, nesigilintume į sapnus, jei nebūtų gyvenęs austras psichologas, psichiatras ir neurologas Sigmundas Freudas. Vieni jo amžininkai jį laikė šarlatanu, kiti – genijumi. Jo teorijos iki šiol kelia aštrių diskusijų, bet jo indėlį į psichologijos mokslą sunku nuginčyti. Jis buvo išties neeilinio proto asmenybė. Štai 26 įdomiausios jo mintys.

1. Kuo mažiau nepriekaištingas žmogus išoriškai, tuo daugiau demonų jo viduje…

2. Mes renkamės vienas kitą neatsitiktinai… Mes sutinkame tik tuos, kurie jau egzistuoja mūsų pasąmonėje.

3. Deja, nuslopintos emocijos nemiršta. Jos buvo priverstos nutilti. Ir iš vidaus toliau daro įtaką žmogui.

4. Užduotis padaryti žmogų laimingu neįėjo į pasaulio sutvėrimo planą.

5. Mes ateiname į pasaulį vieniši ir vieniši jį paliekame.

6. Mylintis daugelį – pažįsta moteris, mylintis vieną – pažįsta meilę.

7. Tu nesiliauni ieškoti jėgų ir pasitikėjimo išorėje, o ieškoti reikia savyje. Jos ten visada ir buvo.

8. Dauguma žmonių iš tikrųjų nenori laisvės, nes ji siūlo atsakomybę, o atsakomybė daugumą žmonių gąsdina.

9. Pas užimtą žmogų į svečius retai ateina dykinėtojai – prie verdančio puodo musės neskrenda.

10. Viduramžiais būtų deginę mane, dabar degina tik mano knygas.

11. Kartais cigaras – viso labo cigaras.

12. Meilė ir darbas – štai kertiniai mūsų žmogiškumo akmenys.

13. Pavydas griauna.

14. Mes ne visada apsaugoti nuo klaidų, dėl kurių juokiamės iš kitų.

15. Niekas nekainuoja brangiau, nei liga ir jos ignoravimas.

16. Masės niekada nežinojo tiesos troškimo. Jie reikalauja iliuzijos, be kurios jie negali gyventi.

17. Seksualiniu nukrypimu galima laikyti tik visišką sekso nebuvimą, visa kita – skonio reikalas.

18. Niekas gyvenime neatsieina brangiau, kaip liga ir kvailumas.

19. Pirmas žmogus, kuris metė vietoj akmens keiksmažodžius, buvo civilizacijos kūrėjas.

20. Pirmas kvailumo požymis yra visiškas gėdos nebuvimas.

21. Sapnavimas – tai karališkas kelias į pasąmonę.

22. Kiekvienas žmogus turi troškimų, kurių jis nesako kitiems, ir troškimų, apie kuriuos jis neprisipažįsta net sau pačiam.

23. Žmogui būdinga labiausiai vertinti ir trokšti to, ko jis pasiekti negali.

24. Vienintelis žmogus, su kuriuo turite save lyginti – jūs praeityje. Ir vienintelis žmogus, už kurį turite būti geresnis – tai jūs dabar.

25. Žmogus niekada nieko neatsisako, jis tiesiog vieną malonumą pakeičia kitu.

26. Jūsų asmenybės mastą gali parodyti problemos, kuri gali jus išvesti iš pusiausvyros, dydis.

Leave a Reply